Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

Ενεργά επιδοτούμενα προγράμματα επιχειρηματικότητας στην ύπαιθρο

Αυτή την περίοδο είναι ανοικτά για υποβολή αιτήσεων τα τοπικά προγράμματα Leader του ΕΣΠΑ, που δίνουν τη δυνατότητα επιδοτήσεων στους ενδιαφερόμενους για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων ή τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων στην ύπαιθρο.

Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2013

Οι Αστικοί Λαχανόκηποι στην κρίση - Οι επίδοξοι Καλλιεργητές και η ανάγκη εκπαίδευσης


Γράφει ο Ιάκωβος Καλαμαρτζής
Γεωπόνος
Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Οι αστικοί λαχανόκηποι παρ’ ότι έχουν μακρά ιστορία κυρίως στα αναπτυγμένα βιομηχανικά κράτη, στην Ελλάδα εμφανίζονται μόλις πρόσφατα εξαιτίας κυρίως της οικονομικής κρίσης.